"Just nu är jag ledig på lördag, men..."

Dagens lästips är vårdbiträdet Matilda Almqvists text i Dagens Nyheter. Så här beskriver hon lättnaden över att tillslut få en tillsvidareanställning, och att inte längre hänga löst på jobbet:

"Slippa ångesten att telefonen kan ringa sju på morgonen och du tvingas springa upp ur sängen och inställa dig på arbetet så fort du bara kan, helst för en halvtimme sen. Slippa ångesten med att inte veta, kommer jag få ihop tillräckligt med timmar den här månaden, kommer jag klara mig ekonomiskt. Aldrig kunna planera sin fritid, alltid vara tvungen att säga ”asså just nu är jag ledig på lördag, men om jobbet ringer så tyvärr…”. Jobba på ungefär SEX olika ställen! Kunna bli uppringd sju på morgonen och bara vara redo för vad som helst. Alltid ha matlåda redo, alltid vara redo, ALLTID."

Läs hela artikeln här, och skicka in din egen berättelse om att hänga löst till info[at]ungvanster.se eller på formuläret här på hangerdulost.se.

Stockholms hemtjänst ska bli fri från otrygghet

Ingen som är anställd inom kommunen ska hänga löst på jobbet!
S
tockholms stad har beslutat att otrygga anställningsformer som Allmän visstid ska nu fasas ut.

Det är ett glädjande besked för alla visstidsarbetar i Stockholm, där kommunen i nuläget har ungefär 40 000 anställda. De otrygga jobben i kommunen finns framför allt inom omvårdande yrken som förskolan och äldreomsorgen, yrken där många kvinnor arbetar.

Det är även ett viktigt steg framåt i kampen för att helt och håller avskaffa Allmän visstid som anställningsform. Det är tydligt att det är möjligt för kommuner att gå före även om regeringen inte agerar mot otryggheten.

Läs mer i Kommunalarbetaren, Dagens Arena och Arbetet.

"Även det sociala blir lidande..."

När en hänger löst på jobbet så påverkar det alla delar av livet. Även om du trivs i jobbet så lider det sociala av att behöva ta extra pass och timmar för att få allt att gå ihop. Jonna berättar...

"Jag är snart 25 år gammal och har jobbat på mitt jobb i över ett år - och älskar det! Hade väldigt gärna sett en framtid här, men då jag vet att det är väldigt svårt att få en heltidstjänst så känns det inte som att det kan bli till verklighet. Trots att jag överlag jobbar 100% varje månad så krävs ett heltidskontrakt för att få ta ett lån, och kunna känna trygghet i vad en kommer tjäna inte bara nästa månad utan även månader framöver. Osäkerheten i vilka timmar jag kommer få varje månad gör också att jag ofta jobbar för mycket, långa kvällar och helger är vanligt, för att på nått vis garantera en inkomst. Så även det sociala lider, då man inte hinner med sina vänner. Allt skulle bli bättre av att ha en riktig tjänst på papper."

Vi ska inte behöva lida igenom ett jobb för att få ihop lön, man ska också kunna trivas med sitt arbete. Idag är det sällan möjligt då arbetslösheten är hög och otryggheten regerar på arbetsmarknaden. Vi får helt enkelt ta de jobb som finns och tumma på fritiden för att få det att funka.

En fast tjänst innebär däremot trygghet, att kunna planera vad en ska göra framöver och vad en vill ha ut av livet. Ingen ska behöva vara i ständig beredskap för att jobba, vi behöver ett socialt liv och en meningsfull fritid också. Skrota anställningsformen "allmän visstid" och gör fast jobb norm på arbetsmarknaden!

 

Över hälften mår dåligt av jobbet

Möjligheten att påverka sin situation på jobbet är starkt kopplad till både klass och kön, att stärka anställningstryggheten vore ett viktigt steg för att möta utvecklingen.

De otrygga villkoren innebär att färre har inflytande över arbetstider och schema, arbetsmiljö och annat som är en stor del av vardagen.

Den som saknar fast anställning tvingas till ett liv i osäkerhet. Man vet inte om lönen räcker till hyran och får problem med att hitta bostad. På arbetsplatser med hög andel visstidare är situationen stressigare även för de med fast anställning.

Ung Vänsters ordförande Hanna Cederin skriver på SVT Opinion idag med anledning av rapporten från Sveriges Företagshälsor. Läs hela debattartikeln här.

När man jobbar är det viktigt med god service

Serie av ellengrrr

"Vi fick skura toaletten med tandborste..."

Här är den första i en serie av berättelser vi har samlat in från arbetslivet som ung och otrygg. Fatima berättar om hur chefen kan bete sig när man hänger löst och inte kan säga ifrån med risk för att förlora jobbet.

Alla ska ha rätt att känna sig trygga, kunna forma sitt arbete och våga ställa krav. Så är det inte idag. Istället är det alltför ofta ­chefens villkor – inte våra – som gäller, och många vet inte när eller hur ­mycket de får jobba. Det är dags att avskaffa anställningsformen "allmän visstid" - nu!

Om kampanjen / Våra krav

Vi kräver att det görs en förändring i Lagen om anställningsskydd (LAS) så att det krävs objektiva skäl för att inte tillsvidareanställa. Sådana skäl kan vara att någon är sjuk eller att det är extra mycket att göra, vilket leder till fler fasta anställningar.

Detta skulle innebära stärkt anställningstrygghet för de som jobbar och att tillsvidareanställning på allvar kan bli norm på svensk arbetsmarknad.

Tre snabba om allmän visstid

  • De allmänna visstidsanställningarna skapar tysta arbetsplatser. Den som inte vet om den kommer att få behålla jobbet har svårare att säga ifrån eller kräva sin rätt. Många arbetsgivare utnyttjar otryggheten för att spara in på arbetsmiljö, strunta i problem och tänja på regler om pauser.
  • De allmänna visstidsanställningarna leder till stress och osäkerhet. Utan fast jobb har man svårare att planera vardagen, till exempel åka på semester eller träffa kompisar. Många är beredda på att jobba när som helst och sover med mobilen under kudden för att inte missa jobb. Den som inte vet om den kommer kunna betala räkningarna känner oro inför framtiden.
  • De allmänna visstidsanställningarna drabbar kvinnor extra hårt. I de branscher som är kvinnodominerade och har lägst löner är det vanligare med otrygga jobb. Sexuella trakasserier är ett stort problem och tjejer vars anställning hänger på en skör tråd riskerar att förlora jobbet om de säger ifrån mot chefer, kollegor eller närgångna kunder.
Vilka rättigheter har jag? Läs på kommunal.se

Skicka in din berättelse

Den som jobbar ska ha rätt till bra villkor och inte tvingas till en otrygg vardag. Hur vi har det på jobbet är en viktig del av vår vardag. Idag är det många som hänger löst på jobbet på grund av osäkra villkor.

Alla ska ha rätt att känna sig trygga, kunna forma sitt arbete och våga ställa krav. Så är det inte idag. Istället är det alltför ofta ­chefens villkor – inte våra – som gäller, och många vet inte när eller hur ­mycket de får jobba.

Vi vill att du delar med dig av din historia om att vara otryggt anställd. Du kan vara anonym om du vill.